loading
  • Francis Suarez pou majistra

    Amelyore kalite vi rezidan Miami yo

  • Francis Suarez pou majistra

    Sipòte #TeamFrancis

  • Francis Suarez pou majistra

    Ap travay di pou yon demen miyò

Francis Suarez pou majistra Miami

Depi lane 2009, Francis X. Suarez ap travay kòm Komisyonè vil Miami-a pou Distrik 4. Li travay di pou li kapab voye kominote kote li te fèt la ak kote paran li yo te level la byen wo. Komisyonè Suarez te sèvi kòm vis-chè Oganizasyon nan Miami-Dade ki responsab Planifikasyon Transpòtasyon. Depatman saa te responsab pou apwouve plan federal la ki okipe regleman transpòtasyon. Epi tou Komisyonè a se Prezidan County Leages of Cities nan konte Miami-Dade 

Komisyonè Suarez se li ki pi gran nan kat pitit paran li yo genyen.  Tankou li toujou di, li te empòtan pou moun nan fanmi li konsyan de pwoblèm k'ap pase nan sosyete a.  Komisyonè Suarez vle ak tout fòs li bay moun k'ap viv nan zòn li a yon pi gran sistèm transpotasyon andedan vil la ak nan zòn ki sou koute yo.bLi vle tou agrandi ekonomi a avèk nouvo teknoloji. Li vle kreye anpil djòb epi ouvri opòtinite entènasyonal ak peyi Lamerik latin yo. Priyorite li se pou bay moun opòtinite pou yo achte kay bon mache, okipe povrete ki pa janm pran fen, epi pou li diminye krim nan zòn nan.

Komisyonè Suarez gradwe nan Florida International University kote li te pran yon degre nan finans.  Li se youn nan premye 10 pousan elèv ki pi fò nan klas la. Li aprann dwa nan University Florida Frederic G. Levin College of Law kote li gradwe Loreya. Avan li te rantre nan politik, Komisyonè Suarez te louvri yon gran jan biwo imobilye. Epi kounouye a li ap travay kòm avoka nan fim Gray Robinson la; Li espesyalize'l nan imobilye ak transaksyon gwo konpanyi.

Komisyonè Suarez marye ak Gloria M. Fonts. Yo gen yon pitit – Andrew Xavier.  Yo santi yo fyè epi beni ke y'ap leve fanmi yo nan vil Miami.